Manuální terapie pro koně 

Věnuji se primárně těmto metodám:

 • Dornova metoda 
 • Kraniosakrální terapie pro zvířata

 • Equine Touch

Dornova metoda

CO JE TO DORNOVA METODA?

Je to jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a reguluje chybná postavení kostí a kloubů v těle. Provádí se při pohybu ošetřovaného – tím se zapojí svaly, které za pohybu nevytvářejí ochranu, ale aktivně spolupracují. Jemným tlakem prstů či dlaně terapeut působí na kosti a klouby a navrací je do správné polohy. Dornova metoda však nepůsobí pouze na klouby, po nápravě kostního podkladu dochází ke zlepšení funkce celého těla, což se projeví ve svalech, pojivových tkáních, podkoží a kůži, ale i ve funkci všech orgánů. Dochází k obnově proudění energií i na buněčné úrovni, to zlepšuje funkci látkové výměny a zrychluje regeneraci tkání i nervových drah. Dornova metoda je nediagnostická, celotělová a celostní terapie. Ošetřuje všechny klouby v těle bez zaměření se na problémové místo.

JAK PRACUJE TERAPEUT DORNOVY METODY?

Terapeut k práci využívá zejména své ruce jako nejcitlivější nástroj. Důležitá je hmatová dovednost a znalosti anatomie, díky kterým dokáže správně vyhodnotit polohu kostí a následně je vrátit na fyziologické, správné místo. Neméně důležité je dodržování metodiky – zodpovědný terapeut nevynechá jediný hmat a pečlivě ošetří všechny klouby a kosti v metodikou daném postupu.

KDY JE DORNOVA METODA VHODNÁ?

Nejúčinnější je jako preventivní ošetření těla zvířete. Terapie je u zdravého jedince příjemná a pravidelná kontrola předchází mechanickému poškození a předčasnému opotřebení chrupavek a kloubů. Pokud je zdravotní stav zvířete v pořádku, je doporučeno ošetření 1-2x do roka. V případě potíží četnost terapií určuje terapeut, podle aktuálního stavu pacienta.

KONTRAINDIKACE OŠETŘENÍ DORNOVOU METODOU

Dornovu metodu provádět nelze nebo jen s výrazným omezením při těchto stavech:

 • vysoká teplota a celkové narušení základních životních funkcí
 • porušená kůže, rány, vředy
 • nervová onemocnění v akutním stadiu
 • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
 • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
 • onemocnění kostí
 • gravidita

DORNOVA METODA PRO KONĚ

Ošetření je vhodné pro všechny typy i kategorie koní, od hříbat po důchodce na pastvinách. Nezáleží na tom, zda je kůň využíván drezurně, v dostizích, v parkurovém skákání, v zápřeži, zda je ježděn westernově, či slouží jako hobby kůň na toulky přírodou. Stačí obyčejné uklouznutí, pád na překážce, křivě sedící jezdec nebo špatně padnoucí sedlo a v opěrném aparátu koně dochází k posunům a blokádám. Nejčastěji jsou to posuny pánve a kosti křížové, rotace obratlů, posuny ramen a blokády v oblasti lopatek a krku. Majitelé koní si pak nejčastěji stěžují na problémy s uvolněním, ztuhlý pohyb, neochotu jít vpřed, pohyb po více stopách, dále na problémy stranové práce, špatné ohnutí, přistavení, problémy s přilnutím, atd. V případě neřešení těchto prvotních signálů dochází ke zhoršené jezditelnosti koně, kulhání a v neposlední řadě i psychickým potížím.

PRŮBĚH TERAPIE U KONĚ

 • Už při domluvě termínu mne zajímá aktuální stav zvířete (důvod, proč jsem kontaktována)
 • Pokud máte, připravte si veterinární zprávu o vyšetření zvířete, případně rtg snímky – ráda je shlédnu ještě před Vaší návštěvou
 • Popovídáte mi o pacientovi – stáří koně, jak je využíván, zdravotní stav a případné úrazy v minulosti, sportovní výkonnost, četnost březostí u kobyl
 • Požádám o vypsání Karty pacienta – je to "Zdravotní karta Vašeho koně", do které zaznamenám problémová místa, aby se v případě opakování terapie dala posoudit její účinnost. Zároveň slouží jako Váš souhlas s ošetřením zvířete.
 • Koně si nechám předvést na ruce – krok, klus na rovné linii a osmičce – sleduji kvalitu pohybu, symetrii, případné kulhání, ohnutí koně v obratu, apod.
 • Následuje seznámení s koněm, poté palpačně vyšetřím celého koně od hlavy až k ocasu, kdy hledám místa s vyšší teplotou, větším tkáňovým napětím, jizvy, apod.
 • Poté je provedeno samotné ošetření koně – dle stavu zvířete trvá 45 – 60 minut (v určitých krocích terapie můžete být požádáni o aktivní spolupráci – část je nutné provést v pohybu)
 • Pokud zdravotní stav naznačuje problém v sedlové části zad, nabídnu kontrolu sedla, případně doporučení korekčních deček a pomůcek
 • Po ukončení ošetření doporučím koně nečistit, nehladit a nechat ho v klidu (box, výběh)
 • Zapíši problémová místa do Karty pacienta a společně probereme možnosti předcházení jejich vzniku
 • Doporučím pro koně klidový režim po dobu minimálně 3 dnů, podle stavu zvířete (nesedlat, nelonžovat, ne kolotoč), případně doporučím speciální výživové doplňky

DORNOVA METODA PRO PSA

Dornova metoda pro psy navozuje nejen balanci v pevné složce, ale také významně ovlivňuje psychiku zvířete, kdy po fyzické úlevě nastává i úleva psychická. Mezi nejčastější problémy, které dokáže Dornova metoda pro psy řešit, patří nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti, ztuhlost psího těla a další. Ošetření je vhodné pro psy ve sportovní zátěži, u kterých následkem pádů, srážek, uklouznutí či nárazů do překážek vznikají blokády a posuny v opěrném aparátu. Tato metoda je vhodná i u štěňat (těžké porody) či psů v domácím prostředí, kde posuny vznikají například při nešetrném zacházení ze strany majitelů (obojky u "tahavých" psů, škubání vodítkem, zvedání psa za přední packy, tahání za ocas, pohyb po plovoucích podlahách, apod.) a v neposlední řadě i u psů po operacích a úrazech, u kterých blokády vznikají v důsledku nešetrné manipulace a vyvázání při narkóze nebo v důsledku vzniku jizev.

PRŮBĚH TERAPIE U PSA

 • Už při domluvě termínu mne zajímá aktuální stav zvířete (důvod, proč jsem kontaktována)
 • Pokud máte, připravte si veterinární zprávu o vyšetření zvířete, případně rtg snímky – ráda je shlédnu ještě před Vaší návštěvou
 • Popovídáte mi o pacientovi – stáří psa, zaměření výcviku, zdravotní stav a případné onemocnění, operace či úrazy v minulosti a současnosti
 • Požádám o vypsání Karty pacienta – je to "Zdravotní karta Vašeho psa", do které zaznamenám problémová místa, aby se v případě opakování terapie dala posoudit její účinnost. Zároveň slouží jako Váš souhlas s ošetřením zvířete.
 • Následuje seznámení se zvířetem, poté palpačně vyšetřím celého psa od hlavy až k ocasu, kdy hledám místa s vyšší teplotou, větším tkáňovým napětím, jizvy, apod.
 • Poté je provedeno samotné ošetření, které zpočátku probíhá vleže, je tedy třeba, aby polohování pes zvládl a povel k lehnutí znal
 • Terapie trvá dle stavu zvířete cca 45 – 60 minut (v určitých krocích terapie můžete být požádáni o aktivní spolupráci)
 • Po ukončení terapie zapíši problémová místa do Karty pacienta a společně probereme možnosti předcházení jejich vzniku
 • Doporučím pro psa klidový režim po dobu minimálně 3 dnů, podle stavu zvířete v případě potřeby i déle (nenavštěvovat cvičák, neaportovat, kontrolovaný pohyb), případně doporučím speciální výživové doplňky

Zdroj informací: https://dornovametoda-zvirata.cz/

Kraniosakrální terapie pro zvířata

Kranio-sakrální terapie je velmi jemná, neinvazivní, manipulační technika, která pracuje s konceptem kranio-sakrálního systému. Principem této metody je vyšetření mobility kranio-sakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku (cranium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu a celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sacrum). Principem této metody je vyšetření kranio-sakrálního systému a zjištění případných patologií a restrikcí, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu. Následně s pomocí jemné dotykové manipulace se napomáhá k harmonizaci kranio-sakrálního systému, což příznivě ovlivňuje tok mozkomíšního moku v centrálním nervovém systému. Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Skrze jemné dotyky dochází k ovlivňování celého těla, a tím změny mohou nastat kdekoliv v těle, mysli či psychice.

Tato terapie slouží jako nástroj pro zklidnění nervového systému. Navozuje uvolnění, zlepšuje schopnost odpočívat, zkvalitňuje spánek. Je vhodná zejména pro zvířata vystavená stresu, chronickým bolestem, napětí, celkově vyčerpaná nebo po jakémkoliv traumatu. Je bezpečná pro mláďata, seniory i třeba březí zvířata. Všeobecně kranio-sakrální terapie podporuje přirozené mechanismy celého organismu, vitalizuje ho, stimuluje jeho imunitu a stabilizuje psychické funkce.

Equine Touch

Equine Touch – Koňský dotyk – je jemná technika vyvinuta speciálně pro koně. The Equine Touch je nediagnostická a neinvazivní technika (Body Work), při které je ošetřováno celé tělo koně a to předem určenými sériemi jemných pohybů, prováděných přes měkkou tkáň, jako jsou svaly, šlachy, vazy a povázky. Pracuje na celostní úrovni, kdy je nejprve provedeno tzv. základní vybalancování koně, a teprve po zhodnocení stavu měkkých tkání a reakcí koně je přistoupeno k ošetření problémových oblastí, kde jsme zaznamenali odchylky od normálu.

Jedná se o pohyby, které pracují s měkkou tkání, napomáhají redukovat napětí ve svalech a v povázkách a tím mohou ovlivnit nejen pohybový systém, ale také nepřímo i lymfatickou drenáž a prokrvení. Umožňuje koni relaxaci spojenou s celkovým uvolněním těla, napomáhá zahájit procesy k dosažení harmonického stavu těla. Equine Touch odstraňuje bloky a znovu obnovuje tok energie. Toto vše ve výsledku navodí stav rovnováhy a tělu vlastní regenerační procesy mohou začít pracovat s maximální účinností.

Tato terapie nemá kontraindikace, je velmi dobře koňmi přijímána a při opakovaném ošetření lze pozorovat, že se koně na "doteky" těší.

PRŮBĚH TERAPIE

 • Při ošetření by kůň měl mít na sobě pouze ohlávku, uzdečka/štajgr nejsou vhodné vzhledem k rušivému efektu v hubě koně při manipulaci
 • Ošetření by mělo probíhat na klidném místě, bez rušivých okolních vlivů (pohyb lidí, zvířat, dopravních prostředků…)
 • Nejprve se s koněm seznamuji – přistupuji k němu s určitým záměrem a k tomu je třeba kontakt – ukazuji koni, kdo jsem a co ode mne může očekávat
 • Následuje tzv. branding – seznámení terapeuta s tělem koně pomocí plynulých pomalých pohybů od hlavy až ke kořeni ocasu – cílem je zjistit abnormální místa na těle (např. se zvýšenou/sníženou teplotou, vyšším tkáňovým napětím, bolestivostí, apod.)
 • Poté provedu Základní vybalancování koně a nakonec se zaměřím na případné problémové oblasti

Doplňková terapie:

Baňkování

Jedná se o přikládání gumových či plastových baněk, v nichž se vytvoří podtlak, a tím se přisají na pokožku. Principem tohoto působení je reflexní dráždění, které způsobuje zvýšené prokrvení tkáně a dráždění kožních receptorů vakuem, které se vytvoří v baňce. Dochází ke zlepšení periferního oběhu krve, lymfy a mezitkáňové tekutiny, zvýšení látkové výměny a zrychlení metabolismu kůže a podkoží, zlepšuje se svalové napětí – tonus a elasticita.

KDY LZE BAŇKOVAT?

 • při propadu obratlů
 • při svalovém spasmu
 • pouze při neporušené kůži

JAK BAŇKOVÁNÍ PROBÍHÁ?

U koní používám gumové baňky. Na místo, kam chci baňku umístit, aplikuji bílou vazelínu, která zajistí lepší "těsnění" a baňku přisaji. Koně v zimní srsti baňkuji jen v nezbytně nutných případech, protože je třeba místa pro aplikaci baněk vyholit a následně koně dekovat.

V případě baňkování propadů obratlů uvedeme zvíře do pohybu – pohybující se obratle pod tlakem baňky rotují do správné polohy.

U psů používám gumové baňky nebo plastové baňky s pumpičkou. Většinou je nezbytné vyholení srsti v místě aplikace baňky. Přisátí baněk probíhá pomocí vakuové pumpičky a bílé vazelíny. Následně uvedeme zvíře do pohybu – pohybující se obratle pod tlakem baňky rotují do správné polohy.

Opakování terapie závisí na aktuálním zdravotním stavu zvířete.