O mně

Už odmalička mě to "táhlo" ke zvířatům. V roce 2013 jsem úspěšně zakončila studium na Vysoké škole veterinární v Brně, o měsíc později nastoupila do praxe. Nejprve v terénu u čuníků, později u kraviček a nyní se pohybuji převážně kolem koňských pacientů.

K Dornově metodě pro koně jsem se dostala díky špatnému zdravotnímu stavu vlastního koně. Taisone byl drobný plnokrevník po dostihové kariéře, kterou ukončila fraktura metatarsu ve spěnkovém kloubu a po zhojení kůň trvale kulhal. V důsledku toho si vytvořil v těle mnoho asymetrií, které zahrnovaly opěrný aparát, svalovinu, kopyta, a dokonce postupem času i výrazné jednostranné opotřebení zubů. Klasická medicína v podobě kloubní výživy, různých chondroprotektiv a léků proti bolesti dokázala pomoci jen velmi omezeně, tak jsem začala pátrat po alternativních cestách, jak koni alespoň trochu ulevit a zkvalitnit život. 

Narazila jsem na internetu na kurz Dornovy metody pro koně, přečetla pár pozitivních referencí a pár týdnů poté se vydala i s Taisem v hengru za autem na kurz manželů Dunových. Atmosféra na kurzu byla skvělá, informací mnoho, důraz byl kladen na pochopení biomechaniky a kinematiky jednotlivých kloubů. Při nácviku praktické části byli koně klidní a ochotně spolupracovali, můj valach usínal a co bylo hlavní, po dokončení ošetření byl viditelný rozdíl v postoji i čistotě chodu. 

To rozhodlo, že odstartovala moje cesta v oblasti manuálních terapií. Následovaly kurzy Equine Touch pod taktovkou skvělé Lyn Plamer, Myofasciální techniky a lymfodrenáž u koní pod vedením Ing. Katky Kumble a další… Jen ze zvědavosti jsem absolvovala i kurz lidské Dornovy metody Plus (MgA Zuzana Prouzová), VHT techniky (Lyn Palmer), Osteodynamiky (Andrea Dunová) a nakonec i roční výcvik Kraniosakrální terapie u báječného Radka Neškrabala, který změnil kompletně můj pohled na lidské i zvířecí tělo.

V roce 2020 mi bylo nabídnuto místo lektora koňské sekce kurzů Dornovy metody a současně jsem začala pořádat i vzdělávací semináře s veterinární tématikou pro veřejnost.

Co se týká mé veterinární praxe, z převážné většiny je zaměřena na hipiatrii, zejména interní medicínu. Provádím i základní preventivní úkony u psů, koček, případně hospodářských zvířat. Funguji formou terénní veterinární služby a zvířata ošetřuji u klientů ve stáji/doma.