Semináře pro veřejnost

Lze domluvit uspořádání semináře i u vás, tématem může být v podstatě cokoli z oblasti veterinární medicíny, záleží jen na vašich představách. Zpravidla dělám jednodenní semináře v rozsahu 7-10 hodin, včetně praktické části, nebo přednášky trvající 60-90 minut. Konkrétní podmínky záleží vždy na rozsahu a náročnosti vybraného tématu, od toho se odvíjí i cena. Neváhejte mne proto kontaktovat, určitě se domluvíme.

Zaměřuji se primárně na tato témata:

 • Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav
 • První pomoc u koní
 • Onemocnění dýchacího aparátu koní
 • Civilizační choroby koní
 • Základy rentgenologie koní
 • Reprodukce klisen

Níže zjistíte více o jednotlivých tématech. 

Chcete se na seminář přihlásit? Pokračujte ZDE.

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav u koně

Časová dotace: 7 hod

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav koňského těla, které jsou nezbytné pro správné pochopení jejich funkce. Každému tématu je věnována samostatná přednáška s důrazem na propojení anatomických a funkčních souvislostí jednotlivých struktur. Základní anatomická stavba, funkční jednotky, fyziologie dané soustavy. Součástí semináře jsou i záznamy z vyšetření některých soustav různými diagnostickými metodami z terénní praxe (RTG, sonografické záznamy, endoskopie apod.)

Obsah kurzu:

 • kosterní aparát
 • svalová soustava
 • dýchací soustava
 • trávicí soustava
 • kardiovaskulární soustava
 • urogenitální soustava
 • nervová soustava

Tento kurz je určen pro majitele koní, jezdce, trenéry či terapeuty, kteří chtějí rozšířit své vědomosti. Je koncipován jako základní učební materiál pro přípravu ke zkouškám profesní kvalifikace Pracovník/pracovnice pro regeneraci a rekondici velkých zvířat (41-138-M).

První pomoc pro koně

Časová dotace: 10 hodin (vyučovací hodina 50 min)

Správný postup zodpovědného majitele při vyhodnocování zdravotního stavu koně může být rozhodující pro dobrou prognózu léčby koně a jeho případné další jezdecké/sportovní využití.

Obsah kurzu:

 • posouzení aktuálního zdravotního stavu zraněného/nemocného zvířete
 • základy správné manipulace se zraněným/nemocným zvířetem
 • úrazové stavy (končetiny, trup, hlava)
 • zástava krvácení
 • termická poranění
 • ucpání jícnu
 • syndrom koliky
 • komplikace při porodu, akutní stavy u hříbat
 • otravy
 • akutní kulhání
 • stav ulehnutí
 • akutní stavy a péče o zvíře před a během transportu na specializované pracoviště
 • stájová lékárna
 • prevence zdraví koně

Absolvent se orientuje ve správné metodice postupu vyhodnocení závažnosti poškození zdravotního stavu zvířete, poskytnutí první pomoci před příjezdem veterinárního lékaře, před a během transportu zvířete na specializované pracoviště a též komunikaci s veterinárním lékařem či specializovaným pracovištěm před samotným přijetím zvířete k léčbě či operačnímu výkonu.

Praktický přínos kurzu:

 • základní vyšetření koně
 • obvazové techniky končetin, kopyta
 • nácvik telefonické komunikace s veterinářem/specializovaným pracovištěm

Onemocnění dýchacího aparátu u koní

Časová dotace: 7 hod

Dušnost, kašel, výtoky z nozder, dýchací potíže, alergie, astma ... Čím dál častěji se vyskytující problémy u koní. Jak jim předejít?

Často jsou příčinami nevhodné prostředí, neznalost chovatele, pozdní diagnostika, které s sebou následně nesou celoživotní poškození koně. Nepodceňujme důležitost prevence.

Obsah kurzu:

Dýchací ústrojí a jeho reakce – anatomie a fyziologie, čeho si všímat v projevech koně.

Nemoci dýchacího aparátu a jejich příčiny, klinické projevy, diagnostika a možnosti terapie. Co dělat v případě onemocnění, než přijede veterinář.

Prevence respiračních chorob, management koně, dekování, optimalizace podmínek chovu a tréninku. Seminář je plný záznamů z endoskopických vyšetření z terénu, laboratorní diagnostiky, videí pacientů.

Praktický přínos kurzu:

Vyšetření dýchacího aparátu koně, diagnostika stájového prostředí, navržení vhodných úprav.

Civilizační choroby koní

Časová dotace: 7 hod

Seminář je zaměřen na problémy, které jsou v dnešní době velmi časté a spojené s moderním managementem koní, jejich výživou, ale také genetikou. Blahobytné podmínky chovu koní s sebou nesou rizika v podobě metabolických onemocnění, jejich aktivní využívání a neustálé vystavování stresu ohrožuje jejich trávicí trakt. Jak optimalizovat management chovu koní?

Obsah kurzu:

- obezita u koní a s ní spojená rizika
- inzulínová rezistence
- metabolický syndrom
- Cushingův syndrom (PPID)

- EGUS (Equine Gastric Ulcer Syndrome)
- onemocnění štítné žlázy
(klinické projevy, diagnostika, terapie, změna managementu, sestavení krmné dávky)

Seminář je teoretický, součástí přednášek jsou prezentace případů z praxe – fotodokumentace, videa, záznamy z vyšetření (endoskopie, RTG, laboratoř). Důraz je kladen na správnou metodiku při diagnostice/odběru vzorků.

Základy rentgenologie

Časová dotace: 7 hod

Proč, kdy, jak a co lze rentgenovat u koní. Co ne/hledat na rentgenovém snímku, jak poznat oblast, která se na snímku nachází. Seminář je určen jak pro odbornou veřejnost, tak pro zvídavé jezdce/chovatele koní.

Obsah kurzu:

 • rentgenové záření a jeho vlastnosti
 • typy RTG přístrojů
 • ochrana před rentgenovým zářením
 • základní RTG projekce
 • prezentace RTG snímků reálných pacientů, včetně interpretace nálezů

Praktický přínos kurzu:

V praktické části reálné předvedení dvou koní v pohybu, zhodnocení exteriéru a snímkování určitých oblastí s postupným vyhodnocením rentgenologických nálezů.

Reprodukce klisen

Časová dotace: 7 hod

Cílem semináře je seznámení s anatomií a fyziologií reprodukční soustavy klisen, dále s fakty okolo přirozené plemenitby i umělé inseminace. Na co si dát pozor během březosti, jak se připravit na porod, jak obstarat novorozené hříbátko.

Obsah semináře:

 • anatomie reprodukční soustavy klisen
 • pohlavní cyklus klisny
 • přirozená plemenitba
 • umělá inseminace
 • diagnostika březosti, dvojčata, patologie během březosti
 • příprava na porod
 • fyziologický porod
 • patologický porod
 • péče o klisnu a hříbě po porodu

Seminář je teoretický, součástí přednášek jsou prezentace případů z praxe – fotodokumentace, videa, záznamy z vyšetření (USG).