Veterinární služby

Veterinární praxe Equicare zajišťuje preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost u koní a preventivní činnost u hospodářských a malých zvířat (psi a kočky).

KONĚ

 • interní vyšetření, ošetření ran
 • základní USG vyšetření (Caresono - reprodukční aparát, Mindray - šlachy, abdomen, apod.)
 • videoendoskopie dýchacích cest, včetně vyšetření vzdušných vaků, odběru vzorků

 • gynekologické vyšetření.

 • základní ošetření chrupu (ruční rašple)

 • vakcinace, odběry krve

 • diagnostika kulhání

 • RTG vyšetření (včetně možnosti vyšetření bez přístupu k el. proudu)

 • odborná konzultace korektur kopyt a podkování

 • klinické vyšetření při nákupu/prodeji

 • odborná konzultace výživy a doplňků

 • inseminace klisen čerstvým/chlazeným semenem, diagnostika březosti

 • laboratorní vyšetření: hematologické, biochemické, mikrobiologické a imunologické, mykologické, parazitologické

 • prodej výživových doplňků

 • odborná konzultace a spolupráce s externími partnery (MVDr. Šterc, MVDr. Kosinka, doc. Bezděková, Klinika chorob koní VetUni Brno, Veterinární klinika Heřmanův Městec, a další)

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

 • interní vyšetření

 • základní USG vyšetření

 • gynekologické vyšetření

 • vakcinace, odběry krve

 • odborná konzultace výživy a doplňků

 • laboratorní vyšetření: hematologické, biochemické, mikrobiologické a imunologické, mykologické, parazitologické

 • odborná konzultace s externími partnery

  PSI A KOČKY
 • interní vyšetření

 • základní USG vyšetření

 • vakcinace, odběry krve

 • odborná konzultace výživy a doplňků

 • laboratorní vyšetření: hematologické, biochemické, mikrobiologické a imunologické, mykologické, parazitologické

 • prodej výživových doplňků

 • odborná konzultace s externími partnery