Vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ (absolvované semináře a workshopy)

19.-27.4.2024  Kurz Equinology  EEBW Level 1 (Debranne Pattillo, MEEBW, BSc.)

15.3.2024 Praktická neurologie koní (Prof. Derek Knottenbelt OBE, BVM&S, DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS; doc. Bezděková)

16.-17.11.2023 Diagnostika kulhání a ortopedické problémy distální končetiny koní (Prof. Dr. Jean-Marie Denoix)

18.-19.9.2023 Equine Anatomy in Layers (Ivana Ruddock - Lange)

24.-25.6.2023 Neurokinetic Therapy (Dr. Nicole Rombach)

14.4.2023 Vetfair 2023 – Základy rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Schmidhalter)

18.-19.3.2023 Asymetrie a pasování sedel (Georgie Welge)

4.-5.3.2023 Klinická patologie v praxi (doc. Bezděková)

9.6.2022 Workshop Endoskopie dýchacích cest u koní (doc. Bezděková)

Únor 2020–květen 2021 Výcvik kranio-sakrální osteopatie (CSO) (R. Neškrabal)

12.-14.3.2021 Osteodynamika III (A. Dunová)

19.-21.2.2021 Osteodynamika II (A. Dunová)

12.-14.2.2021 Osteodynamika I (A. Dunová)

3.-4.10. 2020 Onemocnění dýchacího aparátu u koní v praxi (doc. Bezděková)

13.-14.6.2020 Myofasciální techniky a propriocepce u koní (Ing. Kumble)

21.8.2021 Kurz radiační ochrany registranta (MUDr. Leopold Trdý)

8.8. 2020 Úvod do hirudoterapie (Dita Putíková)

23.2. 2020 Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Macečková)

20.-21.9. 2019 Aplikovaná psychologie (A. Dunová)

12.6. 2019 První pomoc u dopravní nehody (ProgressRescue)

5. 4. 2019 Vetfair 2019 - Seminář Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní (doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

23. 3. 2019 Školení organizované společností PHRAMED s.r.o. a Komorou veterinárních lékařů ČR – téma: problematika malých přežvýkavců, GIT problémy (acidózy, atonie bachoru, ketóza, průjmy), metody odrohování, základy reprodukce, nejčastější infekční onemocnění GIT u ovcí a koz, infekční onemocnění CLA (MVDr. Zdenka Bezděková-Kazatelová, MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Vít Hrachovec)

16. – 17. 2. 2019 Dermatologie u koní v praxi (Professor Derek Knottenbelt OBE, BVM&S, DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS)

24. 6. 2018 Seminář o sedlech (MVDr. Kamila Retta)

21. 4. 2018 Výživa u koní v praxi (Dr. Teresa Hollands)

10. – 11. 3. 2018 Rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková)

17. 2. 2018 Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Macečková)

7. 4. 2017 Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (doc. Mezerová, MVDr. Šterc, MVDr. Brát)

25. 2. 2017 Nemoci kopyt

23. 1. 2017 VHT Module 2+3 (Lyn Palmer + Jo Fernandes)

10. – 11. 12. 2016 Gastroenterologie u koní v praxi (doc. Bezděková)

25. – 26. 11. 2016 Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse (VetPD)

1. 10. 2016 Veterinární medicína pro praxi – velká zvířata (doc. Bezděková)

24. 9. 2016 Vetmeeting 2016

24. 7. 2016 Aplikovaná zoofarmakognosie u koní (Caroline Ingraham)

8. 4. 2016 Ošetření ran končetin koní (doc.Mezerová)

2. 4. 2016 Základy chiropraxe – metoda McTimoney – workshop (Stuart Brock)

25. 2. 2016 Septické pododermatitidy (MVDr. Šterc)

22. 2. 2016 VHT Module 1 (Lyn Palmer)

16. 1. 2016 Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (doc. Mezerová)

7. – 8. 11. 2015 Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (prof. Pollitt)

17. 10. 2015 Klinická patologie u koní pro praxi (doc. Bezděková)

28. 9. 2015 Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (manželé Dunovi)

19. 9. 2015 Equine Touch Level III. (Lyn Palmer)

27. 4. 2015 Equine Touch Level II. (Lyn Palmer)

12. 4. 2015 Seminář Dornovy metody Plus (Z. Prouzová +J. Púry)

28. – 29. 3. 2015 Ortopedické vyšetření koně od A do Z (MVDr. Šterc, MVDr.Feben)

17. 1. 2015 III. Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (doc. Bezděková, doc. Pavlata)

1. 11. 2014 Certifikát Doporučeného terapeuta Dornovy metody-zvířata (manželé Dunovi + MVDr. Popková)

10. – 11. 10. 2014 Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (manželé Dunovi + MVDr. Popková)

25. 5. 2014 Workshop – Veterinární praxe z pohledu psychologa aneb jak se z té naší práce nezbláznit (dr. Veltrubská)

25. 4. 2014 Equine Touch Level I. (Lyn Palmer)

4. – 6. 4. 2014 Základní kurz Dornovy metody-zvířata (manželé Dunovi + MVDr. Popková)

březen 2013 Stáž Klinika chorob koní VFU Brno

únor 2013 Terénní praxe s MVDr. Štercem

16. 12. 2011 Inseminační kurz klisny + přežvýkavci (VFU Brno)

24. – 25. 10. 2011 Aktuální témata v gastroenterologii malých zvířat (prof.Willard)