Průběh ošetření

 • Už při domluvě termínu mě zajímá aktuální stav zvířete (důvod, proč jsem kontaktována)
 • Pokud máte, připravte si veterinární zprávu o vyšetření zvířete, případně rtg snímky – ráda je shlédnu ještě před návštěvou
 • Popovídáte mi o pacientovi – stáří koně, jak je využíván, zdravotní stav a případné úrazy v minulosti, sportovní výkonnost, četnost březostí u kobyl
 • Požádám o vypsání Karty pacienta – je to "Zdravotní karta Vašeho koně", do které zaznamenám problémová místa, aby se v případě opakování terapie dala posoudit její účinnost. Zároveň slouží jako Váš souhlas s ošetřením zvířete.
 • Koně si nechám předvést na ruce – krok, klus na rovné linii a osmičce – sleduji kvalitu pohybu, symetrii, případné kulhání, ohnutí koně v obratech apod.
 • Následuje seznámení s tělem koně, poté vizuálně a palpačně vyšetřím celého koně od hlavy až k ocasu, kdy hledám místa s vyšší teplotou, větším tkáňovým napětím, jizvy apod.
 • Poté je provedeno samotné ošetření koně – dle stavu zvířete vyhodnotím a volím způsob vedení terapie a vhodné techniky ošetření, které trvá 45–60 minut (v určitých krocích terapie můžete být požádáni o aktivní spolupráci)
 • Pokud zdravotní stav naznačuje problém v sedlové části zad, nabídnu kontrolu napasování sedla, případně doporučení korekčních deček a pomůcek
 • Po ukončení ošetření doporučím koně nečistit, nehladit a nechat ho v klidu (box, výběh)
 • Zapíši problémová místa do Karty pacienta a společně probereme možnosti předcházení jejich vzniku, případně vhodná cvičení či úpravu tréninkového plánu
 • Doporučím pro koně klidový režim po dobu minimálně 3 dnů, podle stavu zvířete (pracovní klid)